Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 2255772 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
Aktywnych
* 2021 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 459 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc
Tu można wpisać swoją opinię na temat samej idei bazy, jej funkcjonowania i usprawnienia.
Wszystkie opinie, przed ukazaniem się na tej stronie są sprawdzane.
Autor
Treść
E-mail

SP5CCK2017-11-27
Sp9yff2017-10-29
sp3lem2017-10-11
jozek2017-09-30
SP5ES2017-09-24
SQ7EQB2017-05-17
SQ5TA2016-12-14
SP7MFU2016-12-02
SP7MFU2016-11-22
SP2LQP2016-11-20
SP2MGR2016-11-02
SP5ELA2016-10-27
sp3ka2016-10-12
SP2SGN2016-10-10
SQ4FDK2016-10-06
SQ4G2016-09-14
sq8piw2016-09-13
SQ2TOM2016-09-13
PGA Stacja
GI07 sq8jcb/p
GI10 sq8jcb/p
ZW06 sp9yff/p
ZS01 sp6gnk
UT04 sp5zim/p
WM01 sp5qaz/p
WM01 so5cal/p
UT04 sp5z/p
UT04 sp5kd/p
UT02 sp5zim/p
UT02 sp5z/p
UT02 sp5kd/p
SX08 sp9yff
SW11 sp2ymx
SW11 sp2sv

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Krzysztof SP5DU