Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3429298 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2476 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 1 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Witold SP3JDZ, Henryk SP8DHJ, Janusz SP5HMD, Wojciech SP8UFY, Andrzej SP3NNI, Adam HF7ST, Krzysztof SP5DU, Zenon SP6JQF, Zygmunt SP5AYY, Franciszek SP8FO, Janusz SQ5AAJ, Mariusz SP5TE, Zbigniew SP8JUS, Antoni SP8DY, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
WA09 sq9oum/9
WA05 sq9oum/9
TL05 sp8ufy/p
SB09 sq9oum/9
OW04 sq9oum/9
OE07 sq3swj
MW05 sq9oum/9
ZQ03 sq7woj/p
ZM01 sq8hnb/p
ZC15 sp9wzo
ZC11 sp9wzo
ZC10 sp9wzo
WX09 sp5es
WM01 so5cal/p
WE05 sp5fhf/5

PGA Stacja
TA16 SQ5GLB/9
TA05 SQ5GLB/9


Podziękowania dla:
Antoni SP8DY