Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3625748 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.


Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Adam HF7ST, Jan SP3CYY, Wacław SP5XXX, Andrzej SP5EBH, Henryk SP8DHJ, Robert SP2ROB, Kazimierz SQ4IOH, Kornel SP3SFS, Zbigniew SP8JUS, Krzysztof SP5DU, Antoni SP8DY, Witold SP3JDZ, Janusz SP5HMD, Wojciech SP8UFY, Andrzej SP3NNI, Zenon SP6JQF, Zygmunt SP5AYY, Franciszek SP8FO, Janusz SQ5AAJ, Mariusz SP5TE, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
ZV02 sp9rtz/5
WX09 sp5xty/p
wp03 sp3cjs
WM01 sp5du/m
TY01 sq9lom/p
PN07 sp5xty/p
ND05 sp5xty/p
MA04 sp9rtz/5
GY01 sp9mdy
GY01 sp9kju/p
GY01 sp5geo
DA03 sp9rtz/4
CZ12 sq9mdf/p
CZ03 sq9mdf/p
AQ04 sp7zcn

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Włodek SP8BJU