Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3388886 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2474 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 3 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Witold SP3JDZ, Henryk SP8DHJ, Janusz SP5HMD, Wojciech SP8UFY, Andrzej SP3NNI, Adam HF7ST, Krzysztof SP5DU, Zenon SP6JQF, Zygmunt SP5AYY, Franciszek SP8FO, Janusz SQ5AAJ, Mariusz SP5TE, Zbigniew SP8JUS, Antoni SP8DY, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
WL04 sp9rtz/2
WV09 sq9lom/p
WU07 sp9rtz/7
MW05 sq9lom/p
LI01 sq9lfq
IL03 sp4yla/4
GU02 sp6tgi/2
CY12 sq9lom/p
BZ04 sp9rtz/9
BF05 sq8jcb/5
PY05 sq9mdf/p
NW02 sp5ejg/p
CY07 sq9mdf/p
CY02 sq9mdf/p
ZW03 sq9mdf/p

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Bogdan SP8ONJ