Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3701244 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.


Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Robert SQ8JMZ, Philip K6EID, Janusz SQ5AAJ, Henryk SP8DHJ, Adam HF7ST, Jan SP3CYY, Wacław SP5XXX, Andrzej SP5EBH, Robert SP2ROB, Kazimierz SQ4IOH, Kornel SP3SFS, Zbigniew SP8JUS, Krzysztof SP5DU, Antoni SP8DY, Witold SP3JDZ, Janusz SP5HMD, Wojciech SP8UFY, Andrzej SP3NNI, Zenon SP6JQF, Zygmunt SP5AYY, Franciszek SP8FO, Mariusz SP5TE, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
ZG06 sp6trx/p
ZB05 sp5xty/p
YN07 sp5zim/p
YN07 sp5uud/p
YN06 sp5zim/p
YN06 sp5uud/p
YN04 sp5buj/p
YN03 sp5uud/p
WM01 sp5waz
WJ10 sq2prz/p
WJ02 sp2mgr
WI05 sq9iab
UL01 sq7sau
UL01 sp7lie
TZ05 sq7m/p

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Jurek SP5C/SN0WFF