Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3232852 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2481 *
w tym zawieszonych *4*
Aktywnych
* 2457 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 20 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Zygmunt SP5AYY, Henryk SP8DHJ, Franciszek SP8FO, Janusz SQ5AAJ, Andrzej SP3NNI, Adam HF7ST, Wojciech SP8UFY, Mariusz SP5TE, Zbigniew SP8JUS, Witold SP3JDZ, Antoni SP8DY, Tomasz SQ3TSM, Krzysztof SP5DU, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Janusz SP5HMD, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
YN04 sp4shw/p
YN03 sq4ioh/4
YN03 sp4yla/4
WR02 sp6jqf/6
WM01 sp5du/p
TC04 sp4yla/2
TC02 sp4yla/2
OL12 sp4bao
OL09 sq4ioh/4
OL09 sp4yla/4
OL07 sp4bao
NC04 sq4ioh/4
NC04 sp4yla/4
TR04 sp6jqf/6
DZ05 sp6jqf/6

PGA Stacja
UT04 SP5DU/p
KO04 SP8BBK
MZ12 SQ8JCB/P
MZ09 SQ8JCB/5
MZ12 SQ8JCB/P
GW06 SP3W/P
WZ04 SQ5GLB/5
WZ01 SQ5GLB/5
GI08 SQ8JCB/5
WZ01 SQ5GLB/5
GS04 SQ5GLB/5
GI09 SQ8JCB/5
GI03 SQ8JCB/5


Podziękowania dla:
Franciszek SP8FO