Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 4920736 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Jarek SP4JZ, Marek SQ6ELK, Henryk SP8DHJ, Piotr SP8X, Mirek SN9MT, Andrzej SP3NNI, Janusz SQ5AAJ, Antoni SP8DY, Wiktor SP4VIT, Krzysztof SP5DU, Robert SQ8JMZ, Janusz SP3J, Paweł SP4APB, Adam HF7ST, Wojciech SP8UFY, Michał SP6KMI, Karol SP5AKP, Zenon SP6JQF, Piotr SP3QDX, Ryszard SP8OBT/SP44WFF, Zygmunt SP5AYY, Darek SP5XTY, Mirosław SP3CJS, Philip K6EID, Jan SP3CYY, Wacław SP5XXX, Andrzej SP5EBH, Robert SP2ROB, Kazimierz SQ4IOH, Kornel SP3SFS, Zbigniew SP8JUS, Witold SP3JDZ, Janusz SP5HMD, Franciszek SP8FO, Mariusz SP5TE, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
TL06 sq8jcb/p
ZY06 sq8hnb/p
ZY03 sq8hnb/p
ZO06 sq6lk/p
ZM01 sp8ula/p
ZL01 sq8hnb/p
ZG07 sp3atb/p
ZG05 sp3atb/p
ZE01 sq1otton
WG02 sq4fdk/p
UN02 sq8hnb/p
UM05 sq2bxi/p
UG08 sq9lom/p
UG03 sq9lom/p
UG02 sq9lom/p

PGA Stacja
SL05 SP5DU/p
LA06 SP5DU/p


Podziękowania dla:
Henryk SP8DHJ