Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3079551 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2481 *
w tym zawieszonych *4*
Aktywnych
* 2441 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 36 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Henryk SP8DHJ, Adam HF7ST, Wojciech SP8UFY, Mariusz SP5TE, Henryk SP8DHJ, Zbigniew SP8JUS, Adam HF7ST, Adam HF7ST, Henryk SP8DHJ, Henryk SP8DHJ, Zbigniew SP8JUS, Witold SP3JDZ, Antoni SP8DY, Janusz SQ5AAJ, Andrzej SP3NNI, Zygmunt SP5AYY, Henryk SP8DHJ, Tomasz SQ3TSM, Krzysztof SP5DU, Radek SQ8HNB, Henryk SP8DHJ, Bogdan SP3IQ, Janusz SP5HMD, Henryk SP8DHJ, Henryk SP8DHJ, Andrzej SP3NNI, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Andrzej SP3NNI, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Krzysztof SP5DU, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Marian SQ5AKY, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
WN06 sq8hnb/p
WN01 sq8hnb/p
KV06 sp6gnk
AW02 sq8hnb/p
YS02 sp5te/p
YS01 sp5te/p
NT01 sq8jcb/p
ZA04 sq9lom/p
WM01 so5cal/p
WE08 sp5dze
SW11 sp5uud/p
SW07 sp5zim/p
SW07 sp5uud/p
PL07 sp5kd/p
PL03 sp5zim/p

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Andrzej SP3NNI