Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 2174971 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
Aktywnych
* 1999 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 481 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Bogdan SP8ONJ, Andrzej SP3NNI, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Krzysztof SP5DU, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Marian SQ5AKY, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
WM01 sq5glb
WG02 sq5glb/4
UN04 sq5glb/6
SK05 sq5glb/3
SC05 sq5glb/3
OQ09 sq5glb/4
OQ05 sq5glb/4
OQ01 sq5glb/4
OJ01 sq5glb/6
OA04 sq5glb/6
OA01 sq5glb/6
NW03 sq5glb/5
NR02 sq5glb/2
NL06 sq5glb/6
MR02 sq5glb/4

PGA Stacja
CY04 sp9yff/p


Podziękowania dla:
Jurek SP5C/SN0WFF