Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3651351 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.


Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Philip K6EID, Janusz SQ5AAJ, Henryk SP8DHJ, Adam HF7ST, Jan SP3CYY, Wacław SP5XXX, Andrzej SP5EBH, Robert SP2ROB, Kazimierz SQ4IOH, Kornel SP3SFS, Zbigniew SP8JUS, Krzysztof SP5DU, Antoni SP8DY, Witold SP3JDZ, Janusz SP5HMD, Wojciech SP8UFY, Andrzej SP3NNI, Zenon SP6JQF, Zygmunt SP5AYY, Franciszek SP8FO, Mariusz SP5TE, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
OH01 sq8hnb/p
OH08 sq8hnb/p
NW02 sp5jk
KZ08 sq1gu/p
KZ04 sq1mne/p
KZ04 sp1ett/p
KG04 sp1ett/p
GW07 sp3w/p
GW07 sp1wws/p
AC02 sq8hnb/p
ZC11 sq9mdf/p
WX12 sp5xty/p
WX01 sp5xty/p
PP01 sp6ard/p
NW03 sp5xty/p

PGA Stacja
WM01 SP5DU/p
SW04 SP2ROB
SW03 SP2ROB/P
CL04 SP2ROB/P


Podziękowania dla:
Ryszard SP6OLE