Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 1944285 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
Aktywnych
* 2183 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 297 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Krzysztof SP5DU, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Marian SQ5AKY, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
WF05 sq3knv
DE01 sp8pde
SY04 sp8tjk
SA01 sp4tko/8
KE06 sq5ef/5
BU07 hf130st
BB01 sq9niu/p
LS06 sp3pwl/3
ZQ05 sq7m/p
ZQ03 sq7m/p
ZQ03 sp7pl
ZQ03 3z560sc
ZC14 sp9yff/p
YS06 sn0wff
YS05 sn0wff

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Krzysztof SP5DU