Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3498412 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2476 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 1 *
gmin PGA.


Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Krzysztof SP5DU, Henryk SP8DHJ, Antoni SP8DY, Witold SP3JDZ, Janusz SP5HMD, Wojciech SP8UFY, Andrzej SP3NNI, Adam HF7ST, Zenon SP6JQF, Zygmunt SP5AYY, Franciszek SP8FO, Janusz SQ5AAJ, Mariusz SP5TE, Zbigniew SP8JUS, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
OR03 sq8jcb/5
ZA14 sq8hnb/p
ZA05 sq8hnb/p
ZA01 sq8hnb/p
YS05 sq5wh/p
YS01 sp6tgi/5
WT02 sp5zim/p
WT02 sp5uud/p
WT01 sp5zim/p
WT01 sp5uud/p
WM01 sp5du/p
UD03 sq8hnb/p
UD02 sq3mis/p
UD01 sq8hnb/p
TS08 sp6tgi/7

PGA Stacja
IW04 SP7KMX/P
BW01 SQ8HNB/p


Podziękowania dla:
Ryszard SP6OLE