Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3256643 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2481 *
w tym zawieszonych *4*
Aktywnych
* 2457 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 20 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Krzysztof SP5DU, Zenon SP6JQF, Henryk SP8DHJ, Zygmunt SP5AYY, Franciszek SP8FO, Janusz SQ5AAJ, Andrzej SP3NNI, Adam HF7ST, Wojciech SP8UFY, Mariusz SP5TE, Zbigniew SP8JUS, Witold SP3JDZ, Antoni SP8DY, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Janusz SP5HMD, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
UP01 sq8hnb/p
UC01 sq9lom/p
OO08 sq5glb/5
OO04 sq5glb/5
OO02 sq5glb/5
KT01 sq9lom/p
KR02 sq9lom/p
HR02 sq8hnb/p
DE04 sp8m
WX06 sp5te/p
WV01 sq9lom/p
WJ10 sp5uud/p
WJ04 sp5zim/p
WJ04 sp5uud/p
TS07 hf7st

PGA Stacja
IZ02 SQ5GLB/7
KU02 SQ5GLB/7
KU01 SQ5GLB/7


Podziękowania dla:
Janusz SQ5AAJ