Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3034521 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2481 *
w tym zawieszonych *4*
Aktywnych
* 2434 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 43 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Henryk SP8DHJ, Zbigniew SP8JUS, Adam HF7ST, Adam HF7ST, Henryk SP8DHJ, Henryk SP8DHJ, Zbigniew SP8JUS, Witold SP3JDZ, Antoni SP8DY, Janusz SQ5AAJ, Andrzej SP3NNI, Zygmunt SP5AYY, Henryk SP8DHJ, Tomasz SQ3TSM, Krzysztof SP5DU, Radek SQ8HNB, Henryk SP8DHJ, Bogdan SP3IQ, Janusz SP5HMD, Henryk SP8DHJ, Henryk SP8DHJ, Andrzej SP3NNI, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Andrzej SP3NNI, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Krzysztof SP5DU, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Marian SQ5AKY, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
BA09 sp4msq/4
OB06 sq8jcb/p
LU01 sp8ufy
BP08 sq8jcb/8
LW01 sq8jcb
CZ01 sp9wza
RW05 sp3bbs
PF03 sp5pda
WE04 sq4ioh/5
CM01 sp0pga
WE06 sq4ioh/5
WE05 sq4ioh/5
UP04 sq4ioh/5
SM05 sq4ioh/4
SM02 sq4ioh/4

PGA Stacja
GA06 SP4MAZ/P
IZ09 SQ7M/P


Podziękowania dla:
Janusz SQ5AAJ