Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 4453921 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Dyplomy PGA


Rodzaje i klasy Dyplomów
1. PGA-H Awards - dyplomy dla Łowców gmin

- PGA-H 100 Award - dyplom przyznawany za 100 różnych gmin.
- PGA-H 250 Award - dyplom przyznawany za 250 różnych gmin.
- PGA-H 500 Award - dyplom przyznawany za 500 różnych gmin.
- PGA-H 750 Award - dyplom przyznawany za 750 różnych gmin.
- PGA-H 1000 Award -dyplom przyznawany za 1000 różnych gmin.
- PGA-H 1200 Award - dyplom przyznawany za 1200 różnych gmin.
- PGA-H 1500 Award - dyplom przyznawany za 1500 różnych gmin.
- PGA-H 1750 Award - dyplom przyznawany za 1750 różnych gmin.
- PGA-H 2000 Award - dyplom przyznawany za 2000 różnych gmin.
- PGA-H 2250 Award - dyplom przyznawany za 2250 różnych gmin.
- PGA-H ALL Award - dyplom przyznawany za wszystkie aktywne gminy (2477).

2. PGA-E Awards - dyplomy dla organizatorów ekspedycji

- PGA-E 15 Award - dyplom przyznawany za pracę z 15 różnych gmin.
- PGA-E 30 Award - dyplom przyznawany za pracę z 30 różnych gmin.
- PGA-E 50 Award - dyplom przyznawany za pracę z 50 różnych gmin.
- PGA-E 75 Award - dyplom przyznawany za pracę z 75 różnych gmin.
- PGA-E 100 Award - dyplom przyznawany za pracę ze 100 różnych gmin.
- PGA-E 125 Award - dyplom przyznawany za pracę ze 125 różnych gmin.
- PGA-E 150 Award - dyplom przyznawany za pracę ze 150 różnych gmin.
itd. aż do
- PGA-E ALL Award - dyplom przyznawanego za pracę z wszystkich aktywnych gmin (2477).

3. PGA-S Awards - dyplomy specjalne

- PGA-S P Award - dyplom przyznawany za pracę z wszystkich gmin wchodzących w skład jednego powiatu.
Uwaga! Za jeden powiat nie uważa się w tym przypadku miasta na prawach powiatu.
Za każdy kolejny powiat wydaje się dyplom PGA-S P2 dyplom za wszystkie gminy z 2 różnych powiatów, PGA-S P3 Award - za wszystkie gminy z 3 różnych powiatów itp. czyli do PGA-S P3 Award.

- PGA-S W Award - dyplom przyznawany za pracę z wszystkich gmin wchodzących w skład jednego województwa. Za każde kolejne województwo wydaje się dyplom PGA-S W2, PGA-S W3 itp. czyli do PGA-S W16 Award.

4. PGA-PA Awards - dyplomy dla Łowców powiatów

- PGA-PA 50 Award - dyplom przyznawany za 50 różnych powiatów.
- PGA-PA 100 Award - dyplom przyznawany za 100 różnych powiatów.
- PGA-PA 150 Award - dyplom przyznawany za 150 różnych powiatów.
- PGA-PA 200 Award - dyplom przyznawany za 200 różnych powiatów.
- PGA-PA 250 Award - dyplom przyznawany za 250 różnych powiatów.
- PGA-PA 300 Award - dyplom przyznawany za 300 różnych powiatów.
- PGA-PA 350 Award - dyplom przyznawany za 350 różnych powiatów.
- PGA-PA ALL Award - dyplom przyznawany za wszystkie powiaty (380).

Uwagi:
a) Podstawą wydania każdego Dyplomu z serii PGA-S i PGA-E jest posiadanie odpowiedniej ilości Certyfikatów.
b) Dyplomy specjalne dostępne są także dla Łowców Gmin. W takich przypadkach do nazwy danego dyplomu dodawana jest litera "H", np. PGA-S-H P Award za QSO z wszystkimi gminami wchodzącymi w skład jednego powiatu, PGA-S-H W Award za QSO z wszystkimi gminami wchodzącymi w skład jednego województwa.
PGA Stacja
YN01 sp4khm
WV01 sp9pkm
WU09 sq7cgn
WM01 sp5xvr
WM01 sp5es
WM01 sp5eng
WA10 sp9sdr
WA09 sp9ajp
WA01 sp9hpa
UN01 sp6ard
UL01 sp7lie
TW01 sq9ob
TW01 sp9g
RS01 sp9nlu
RP06 sp8hwm

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Henryk SP8DHJ