Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3034521 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2481 *
w tym zawieszonych *4*
Aktywnych
* 2434 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 43 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc
Tu możesz dodać zapowiedź o planowanej aktywności.
Zapowiedż pojawi się na tej stronie w ciągu kilku minut.

Autor podaj swój znak
PGA PGA XXXX (np. PGA EL01) NOWA???
Stacja znak aktywatora
Data RRRR-MM-DD
Start GG:MM LT Koniec GG:MM LT
Pasmo np.: 20, 15, 10 Emisja CW, SSB, DIGI
SPFF, ZWP np.: SPFF-0542, ZWP JEA01
INFO
PGA Stacja
BA09 sp4msq/4
OB06 sq8jcb/p
LU01 sp8ufy
BP08 sq8jcb/8
LW01 sq8jcb
CZ01 sp9wza
RW05 sp3bbs
PF03 sp5pda
WE04 sq4ioh/5
CM01 sp0pga
WE06 sq4ioh/5
WE05 sq4ioh/5
UP04 sq4ioh/5
SM05 sq4ioh/4
SM02 sq4ioh/4

PGA Stacja
BI02 SP8DY
GA06 SP4MAZ/P
LY05 SQ8HNB/p
IZ09 SQ7M/P


Podziękowania dla:
Henryk SP8DHJ