Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 2255772 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
Aktywnych
* 2021 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 459 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc
Tu możesz dodać zapowiedź o planowanej aktywności.
Zapowiedż pojawi się na tej stronie w ciągu kilku minut.

Autor podaj swój znak
PGA PGA XXXX (np. PGA EL01) NOWA???
Stacja znak aktywatora
Data RRRR-MM-DD
Start GG:MM LT Koniec GG:MM LT
Pasmo np.: 20, 15, 10 Emisja CW, SSB, DIGI
SPFF, ZWP np.: SPFF-0542, ZWP JEA01
INFO
PGA Stacja
GI07 sq8jcb/p
GI10 sq8jcb/p
ZW06 sp9yff/p
ZS01 sp6gnk
UT04 sp5zim/p
WM01 sp5qaz/p
WM01 so5cal/p
UT04 sp5z/p
UT04 sp5kd/p
UT02 sp5zim/p
UT02 sp5z/p
UT02 sp5kd/p
SX08 sp9yff
SW11 sp2ymx
SW11 sp2sv

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Krzysztof SP5DU