Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 3232852 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2481 *
w tym zawieszonych *4*
Aktywnych
* 2457 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 20 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc
Tu możesz dodać zapowiedź o planowanej aktywności.
Zapowiedż pojawi się na tej stronie w ciągu kilku minut.

Autor podaj swój znak
PGA PGA XXXX (np. PGA EL01) NOWA???
Stacja znak aktywatora
Data RRRR-MM-DD
Start GG:MM LT Koniec GG:MM LT
Pasmo np.: 20, 15, 10 Emisja CW, SSB, DIGI
SPFF, ZWP np.: SPFF-0542, ZWP JEA01
INFO
PGA Stacja
YN04 sp4shw/p
YN03 sq4ioh/4
YN03 sp4yla/4
WR02 sp6jqf/6
WM01 sp5du/p
TC04 sp4yla/2
TC02 sp4yla/2
OL12 sp4bao
OL09 sq4ioh/4
OL09 sp4yla/4
OL07 sp4bao
NC04 sq4ioh/4
NC04 sp4yla/4
TR04 sp6jqf/6
DZ05 sp6jqf/6

PGA Stacja
UT04 SP5DU/p
KO04 SP8BBK
MZ12 SQ8JCB/P
MZ09 SQ8JCB/5
MZ12 SQ8JCB/P
GW06 SP3W/P
WZ04 SQ5GLB/5
WZ01 SQ5GLB/5
GI08 SQ8JCB/5
WZ01 SQ5GLB/5
GS04 SQ5GLB/5
GI09 SQ8JCB/5
GI03 SQ8JCB/5


Podziękowania dla:
Andrzej SP3NNI