Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 4542148 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc
Tu możesz dodać zapowiedź o planowanej aktywności.
Zapowiedż pojawi się na tej stronie w ciągu kilku minut.

Autor podaj swój znak
PGA PGA XXXX (np. PGA EL01) NOWA???
Stacja znak aktywatora
Data RRRR-MM-DD
Start GG:MM LT Koniec GG:MM LT
Pasmo np.: 20, 15, 10 Emisja CW, SSB, DIGI
SPFF, ZWP np.: SPFF-0542, ZWP JEA01
INFO
PGA Stacja
RE04 sq8jcb/p
PU08 sp8ufy/p
ZY08 sp3atb/p
ZY07 sp3atb/p
ZX01 sq9fmu
ZW02 sq9ita
YN01 sn4d
WV05 sq9krd
WV03 sq9v
WV02 sq9hzm
WR07 sp6kmi/p
WL09 sp8qc/p
WB01 sq6pa
US07 sp5xty/p
US02 sp5xty/p

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Franciszek SP8FO