Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 2946968 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2481 *
w tym zawieszonych *4*
Aktywnych
* 2396 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 81 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc
Tu możesz dodać zapowiedź o planowanej aktywności.
Zapowiedż pojawi się na tej stronie w ciągu kilku minut.

Autor podaj swój znak
PGA PGA XXXX (np. PGA EL01) NOWA???
Stacja znak aktywatora
Data RRRR-MM-DD
Start GG:MM LT Koniec GG:MM LT
Pasmo np.: 20, 15, 10 Emisja CW, SSB, DIGI
SPFF, ZWP np.: SPFF-0542, ZWP JEA01
INFO
PGA Stacja
AS01 sq4fdk
WD06 sq8jcb/p
DL11 sq8hnb/p
UP01 sq8jcb/5
RA08 sp5es
SP08 sp5es
PK01 hf5es
NO05 sp5es
PV06 sq9oum
PV01 sq9oum
MI03 sp5es
LT07 sq8hnb/p
KX09 sq9oum
KX03 sq9oum
KX02 sq9oum

PGA Stacja
KR10 SP9MRP/9


Podziękowania dla:
Janusz SP5HMD